EBA Vestenfjelske

EBA Vestenfjelske er avdelingen til bransjeforeningen Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) i Hordaland og Sogn og Fjordane. Foreningens hovedoppgave er å fremme bygg- og anleggsbransjen gjennom etisk og faglig kompetanseheving, sikre lønnsomheten i bransjen og være et talerør for byggenæringen.

EBA Vestenfjelske arrangerer faglige kurs for ansatte i medlemsbedriftene og møter for ledere i bedriftene. Foreningen har også ansvar for større tverrfaglige arrangementer og deltar aktivt i næringspolitiske diskusjoner.

EBA Vestenfjelske har også ansvar for opplæringskontorene Byggopp Hordaland og Byggopp Sogn og Fjordane. Opplæringskontorene arbeider med fagutvikling, blant annet gjennom lærlingeordninger, rekruttering og bistand i utforming av skolefag innen bygg- og anleggsektoren.

EBA Vestenfjelske har 65 medlemsbedrifter med totalt ca 7.000 ansatte og en samlet omsetning på ca 12 milliarder kroner (2014).

Styret i EBA Vestenfjelske består av styreleder Per Christian Stoltz (Stoltz entreprenør), nestleder Inger Kristin Ulveseth (Brødrene Ulveseth), og styremedlemmene Hans Skorpen (LAB), Rune Karlsen (Veidekke Entreprenør, Sogn) og Ingmar Austevoll (Veidekke Entreprenør). Varamedlem til styret er Arne Kleivdal (Betonmast Bergen).

Administrasjonen i EBA Vestenfjelske har 10 medarbeidere og ledes av direktør Hans Martin Moxnes. Foreningen har kontor i Veiten 3 i Bergen, og distriktskontor i Concorde-bygget i Førde.

EBA Vestenfjelske har en lokalavdeling for medlemsbedrifter i Sogn og Fjordane. Styret i EBA Sogn og Fjordane ledes av Rune Karlsen.

Byggopp Hordaland og Byggopp Sogn og Fjordane har egne styrer.

EBA er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).