20151028 133333

EBA Sogn & Fjordane

 

Som del av EBA Vestenfjelske inngår EBA Sogn og Fjordane som lokalavdeling med eget styre. EBA Sogn og Fjordane gjennomfører aktiviteter for medlemmene i fylket.

Styret i Sogn & Fjordane består av styreleder Rune Karlsen (Veidekke Entreprenør) og styremedlemmene Asle Solvang (Allbygg), Knut Løvdal Stauri (HS Bygg), Rolf. O. Kleiven (Kleiven Sogn).